Spróbuj wyszukać w miesięcznych archiwach. Grudzień 2017